Text Size

PSO certifakcija tiska i grafičke pripreme

Standardizacija je nužan postupka koji se provodi u svim granama života s ciljem postizanja bolje kvalitete, sigurnosti, ekonomičnosti i efikasnosti.

Osnovni razlozi za primjenu standardizacije u području tiska su:

 • postizanje i održavanje ujednačene kvalitete tiska
 • smanjenje troškova proizvodnje
 • bolju efikasnost
 • sigurnost u kvalitetu izlaznog proizvoda
 • zadovoljstvo naručitelja usluge

Postupak tiska definiran je ISO 12647 standardom koji propisuje krajnje rezultate ali ne definira sam postupak grafičke pripreme i tiska i ne nudi mogućnost certifikacije.


Process Standard Offset (PSO)
 • PSO detaljno opisuje potrebne postupke i tražene vrijednosti za offsetni tisak prema ISO 12647-2 standardu
 • Mogućnost PSO certifikacije grafičke pripreme i tiska(FOGRA i UGRA)
 • Media Standard Print – detaljne tehničke upute i tražene referentne vrijednosti za tisak prema PSO i ISO 12647-2 standardu
Ovlašteni smo FOGRA partner za podršku kod PSO (Process Standard Offset) certifikacije. Naša ponuda uključuje usluge konzultacija, priprema i provođenje PSO certifikacijskog testiranja kod korisnika.

Postupak FOGRA PSO certifikacije

1. Tiskara kontaktira ovlaštenog FOGRA partnera

 • Fogra partner upoznaje se opremom i postupkom rada u tiskara, detaljno opisuje zahtjeve i program certifikacije i ako je potrebno daje prijedlog potrebnih investicija
 • Tiskara i FOGRA partner sklapaju ugovor o certifikaciji
 • Tiskara naručuje i instalira potrebnu opremu i uz konzultacije partnera provodi pripreme da može samostalno raditi sukladno s PSO standardom

2. Predaja zadatka i testiranje

 • Fogra partner šalje certifikacijski test 1-2 tjedna prije testiranja
 • Tiskara samostalno uz prisutnost Fogra partnera rješava zadatke (Prepress i tisak)
 • Rezultati i otisci šalju se u Fogru na provjeru

3. Provjera rezultata i certifikacija

 • Fogra i bvdm mjere dobivene otiske i ako su rezultatu u skladu s propisanim ISO & PSO normama izdaju certifikat
 • Certifikat vrijedi 2 godine uz obavezu dodatnog manjeg testa nakon 1 godine
 • U slučaju da rezulati nisu OK o tome obavještavaju tiskaru. Samo u iznimnim slučajevima (mala odstupanja) moguće je djelomično ponavljanje testa
fogra-seal

Prednosti FOGRA PSO certifikacije

Dokaz da tiskara može raditi prema ISO standardu

 • ušteda materijala i vremena
 • bolja učinkovitost
 • stabilnost proizvodnje

Dokaz da kvaliteta otiska zadovoljava ISO standarde
 • poboljšana reputacija tvrtke
 • poboljšan odnos s korisnicima
 • marketing
Detaljan opis postupka standardizacije i PSO certifikacije nalazi se u priloženom PDF predavanju sa stručnog skupa“TRENDOVI U GRAFIČKOJ INDUSTRIJI”, Mostar 2010.