Text Size

Inicijalno podešavanje bojanika tiskarskih strojeva

logo-di-plot

DI-Plot

DI-Plot je prvi u lancu "Digital Information" proizvoda za automatizaciju kontrole i upravljanja boja na tiskarskim strojevima. Namjena mu je da pripremi odgovarajuće podatke za predpodešavanje zona bojanika i duktora na Vašem offsetnom stroju ili rotaciji. Koristeći podatke iz 1-bitnih bitmapa dobivenih iz bilo kojeg RIP softvera,  DI-PLOT izračunava pokrivenost arka bojom i prebacuje u CIP4/JDF zapis, te ga mrežno transferira do željenog mjesta. Dodatno DI-PLOT software može generirati PDF fajlove gotovih tiskarskih formi koji su idealni kao kontrola sadržaja istih, bilo da se radi o hard-proof ili on-screen varijanti.

di-preproofer-2

Preproofer

Preproofer je nadogradnja na DI-Plot, a omogućava izradu obostranih probnih otisaka za kontrolu sadržaja tiskarskih araka. Rješenje uključuje dva standrardna Epson LFP pisača te dodatni hardware i software koji omogućuju obostrani ispis uz odličnu kontrolu pasera. Brzine je do 16 dvostranih otisaka B1 formata u 1 satu, što znači da može pratiti CTP brzine 128 ploča B1 na sat.

di-perfect-1

InkZone Perfect

InkZone Perfect je paket koji zaprima XML/JDF podatke generirane DI-PLOT aplikacijom. Podešava vrijednosti zona bojanika i duktora te ih trasferira do konzole tiskarskog stroja pomoću InkZone hardverskog sučelja za povezivanje ili postojeće mrežne (ethernet) veze. Važno je za napomenuti da su InkZone harderskim sučeljem podržani gotovo svi, kako stariji tako i noviji, proizvođači konzola/offset strojeva. Podaci se arhiviraju, korigiraju i kroz vrijeme poboljšavaju rezultat tiska.
InkZone Perfect Vam omugućava, da kod ponovnog tiska, bitno ubrzate proces istoga, osjetno smanjujući troškove proizvodnje (papir, boja) uz iznimnu kvalitetu produkta.