Text Size

ColorChecker Targets

ColorChecker Targets je fotografski alat (bojne karte) namijenjen fotografima koji se koriste digitalnim i analognim aparatima koji pomaže da se uz različite vremenske i svjetlosne uvijete postigne vijerna reprodukcija boja.
Uz uporabu aplikacija za izradu ICC profila moguće je potpuno automatizirati kolornu korekciju niza fotografija. Ovo je alat koji će Vaše snimke doista učiniti vjernima.

xr-passport-1

Passport

Rješenje za poboljšanje kontrole kvalitete fotografija snimljenih digitalnom kamerom, bilo da se radi o JPG ili RAW formatu slika. Passport je namijenjen Adobe®Photoshop® ili Adobe®Lightroom® korisnicima. U paketu je i aplikacija Passport Camera Calibration Software s pluginom za Adobe®Lightroom®.

XR-colocheker-classic

Classic

Standardna fotografska bojna karta sa 24 polja. U digitalnoj primjeni namjena joj je provjera bijelog balansa i kolorna korekcija, dok joj je u analognoj tehnici namjena provjera filma, svijetla, filtera i papira. Moguće ju je koristiti i u video produkciji.

XR-colocheker-set

Digital SG

Ova fotografska bojna karta namijenjena je foto profesionalcima i služi kreiranju ICC profila digitalne kamere. Kako bi se generirao ICC profil, korisnik mora posjedovati neku od aplikacija za izradu ICC profila za fotografsku kameru (i1Match, Profile Maker 5 ili Monaco).