Text Size

i1 Color Management

Kompletna rješenja za upravljanje i kontrolu boja svih ulaznih i izlaznih jedinica (monitor, skaner, digitalni fotoparat i pisač). Uključuju uređaj (spektrofotometar) i software za kalibraciju i izradu ICC opisa u jednom paketu. Paketi pokrivaju spektar korisnika od baznog do nižeg profesionalnog. Takva rješenja su idealna za dizajnere, fotografe, digitalne tiskare, itd.

xrdisplayi1 Display2

Kompaktno i pristupačno rješenje za kalibraciju i profilaciju CRT i LCD monitora. Napredne funkcije poput "Workgroup Match" omogučit će Vam ujednačeni prikaz boja na više ekrana (radnih mjesta). Dodatno pomoću i1 Display2 instrumenta moguće je mjeriti i rasvjetu u prostoru.

XR-i1basiclo

i1 Basic

Osnovno rješenje za kalibraciju i profilaciju LCD, CRT monitora, digitalnih kamera (potreban ColorChecker Digital SG koji nije u paketu), skanera te RGB i CMYK pisača (podržane samo osnovne funkcije profiliranja). Paket također sadrži i i1Share aplikaciju kojom ste u mogućnosti mjeriti "Spot" boje i rasvjetu u prostoru. U paketu se nalazi i1Pro spektrofotometar koji je podržan od svih vodećih proizvođača RIP aplikacija. Bazni paket je moguće proširiti novim modulima.

XR-i1xtreme

i1XTreme

Kompletno rješenje za kalibraciju i profilaciju monitora, skanera, pisača, digitalnih kamera (potreban ColorChecker Digital SG koji nije u paketu), projektora, editiranja profila te mjerenja rasvjete, spot i PANTONE® boja.