Text Size

Probni otisci

Izrada digitalnih probnih otisaka je postupak u kojem se na digitalnim pisačima (najčešće Ink Jet tehnologije) simulira tisak na tiskarskim strojevima. U pravilu na istom digitalnom pisaču moguće je simulirati različite tehnike tiska (offset, rotacija, novinski tisak, flexo i druge).
Postupak izrade digitalnih probnih otisaka definiran je ISO 12647-7 standardom.

Nužni elementi sustava za ispis digitalnih probnih otisaka su digitalni pisač, RIP software, papiri namjenjeni za ispis probnih otisaka i kalibracije.

epson-4880

Digitalni  pisač 

Koriste se digitalni pisači koji ima stabilne i postojane boje i bojni opseg širi od bojnog opsega tehnike tiska koju želimo simulirati. U pravilu najčešće se koriste pisači Ink Jet tehnologije ali postoje i laserski pisači koji zadovoljavaju ISO standarde. Prednosti InkJet tehnologije je stabilnost (nije potrebna česta rekalibracija) i niža cijena uređaja, dok su prednosti laserske tehnologije veća brzina i niža troškovi ispisa.

efi-powerdbybest

Software

RIP software za izradu probnih otisaka mora imati mogućnost korištenja kalibracija za različite vrste materijala i korištenja referentnih profila za simulaciju odabrane tehnika tiska. Dodatno software mora imati mogućnost ispisa klina i kontrolne linije (footera) sa svim nužnim podacima definiranim ISO standardom. Traži se i mogućnost mjerenja klina i ispisa etikete s rezultatima mjerenja. Mjerenje klina može biti integrirano u programu za ispis probnih otisaka ili se može korisiti odvojeni software.

EFI-probni-role-1

Kvalitetni mediji i kalibracije

Tolerancije za ispis probnih otisaka vrlo su male te je potrebno koristite kvalitetne papire posebno namijenjene za ispis probnih otisaka (širok bojni opseg, postajana kvaliteta, nizak udio optičkog bijelila, mala odstupanja od šarže do šarže). Također nužna je kalibracija pisača za papir koji se koristi za izradu probnih otisaka. Napredni programi imaju mogućnost optimiranja i naknadnih korekcija profila.

EFI-probni-05

Naša ponuda

Nudimo kompletna rješenja za ispis probnih otisaka. U ponudi je uključena instalacija printera i softwera, kalibracija prema ISO standardu i poduka korisnika. Također nudimo i velik izbor kvalitetnih Ink Jet materijala certificiranih za ispis probnih otisaka.
Za gotova rješenja jamčimo ispis probnih otisaka prema ISO 12647-7 standardu. Ovlašteni smo FOGRA partner i nudimo mogućnost certifikacije postupka izrade probnog otiska prema PSO (Process Standard Offset) standardu.