Text Size

Kalibracije skenera i digitalnih fotoaparata

skaner

Od uređaja koji su prvi u lancu sustava upravljana bojama, očekuje se da su referentno točni, no u praksi se to ne pokazuje kao točno. Kako bi ulazni materijal bio što točniji potrebno je izraditi kolorni opis (ICC profil) ulaznog uređaja. Upotrebom takvog kolornog opisa u aplikacijama, dobiveni bojni rezultati biti će maksimalno bojno vjerni originalu.
Kalibracija ulaznih jedinica (skanera i digitalnih foto aparata) radi se pomoću aplikacije za izradu bojnog opisa i referetnih bojnih karti. Kalibracije je potrebno raditi posebno za svaku ulaznu rezoluciju i tip materijala koji se skenira (reflektivni predložak, dia-pozitiv ili dia-negativ).